dinsdag 2 november 2021

Omrop Fryslân: Feilichheidsregio hat coronakontrôlejild noch net krige, Ryk seit dat it wol oermakke is.

Omrop Fryslân
Feilichheidsregio hat coronakontrôlejild noch net krige, Ryk seit dat it wol oermakke is.
Foar Fryslân giet it om sawat oardel miljoen euro.
Lês mear oer: Feilichheidsregio hat coronakontrôlejild noch net krige, Ryk seit dat it wol oermakke is..
Lees verder

Spoar Ljouwert-Grins kriget nij ERTMS-befeiligingssysteem, ATB is ferâldere
De hantekening dêrfoar binne moandei set yn Grins. It wurk begjint oer uterlik fiif jier.
Lês mear oer: Spoar Ljouwert-Grins kriget nij ERTMS-befeiligingssysteem, ATB is ferâldere.
Lees verder

Geweldsynsidinten moatte net de boppetoan fiere, fynt Ambulancezorg Nederland
AZN wol dat der ek nei de positive punten fan it fak sjoen wurdt.
Lês mear oer: Geweldsynsidinten moatte net de boppetoan fiere, fynt Ambulancezorg Nederland.
Lees verder

Kommisje foar sâltwinskea moat mear as allinnich partikulieren helpe, fine se yn Harns
De nije regeling skeamelding troch sâltwinning jildt inkeld foar partikulieren. As in tsjerke op ynstoarten stiet, docht de kommisje dêr neat mei.
Lês mear oer: Kommisje foar sâltwinskea moat mear as allinnich partikulieren helpe, fine se yn Harns.
Lees verder

Aktiviteiten fan Gysbertwike moatte as waarme broadsjes oer de toanbank
Tresoar komt mei in spesjale Gysbertwike mei allerhanne aktiviteiten.
Lês mear oer: Aktiviteiten fan Gysbertwike moatte as waarme broadsjes oer de toanbank.
Lees verder

VirtuLApp ta in ein brocht: projekt hat taalferskaat nei de klasse helle
It meartaligensprojekt VirtuLApp slút tiisdei nei trije jier ôf mei in slotkonferinsje.
Lês mear oer: VirtuLApp ta in ein brocht: projekt hat taalferskaat nei de klasse helle.
Lees verder

Keunststof bankjes Skylge wurde ferfongen troch houten
Op Skylge moatte 77 bankjes ferfongen wurde en dat kostet in slompe jild.
Lês mear oer: Keunststof bankjes Skylge wurde ferfongen troch houten.
Lees verder