dinsdag 30 november 2021

Programma Duurzaam Noordenveld vastgesteld

de Duurzame Wereld
Programma Duurzaam Noordenveld vastgesteld
Programma Duurzaam Noordenveld vastgesteld Gemeente Noordenveld wil in 2040 klimaatneutraal zijn. Om dan niet meer bij te dragen aan klimaatverandering. Het programma Duurzaam Noordenveld bundelt projecten en acties en stelt doelen voor de komende jaren. De gemeente werkt samen met inwoners en ondernemers aan duurzaamheid. De gemeenteraad...
Lees verder

Black Friday after party
Black Friday after party Op Giving Tuesday start de Wecycle 'Black Friday Afterparty' campagne voor jongeren. De boodschap is: na alle koopjes, is het […] The post Nieuws first appeared on Stichting Open. Seminar circulaire interventies en transitie met CE-experts bevestigt handelingsperspectief professionals in
Lees verder

Transporttarief energie stijgt gemiddeld met 6 euro per huishouden per jaar
Transporttarief energie stijgt gemiddeld met 6 euro per huishouden per jaar De transporttarieven voor elektriciteit en gas stijgen in 2022 met gemiddeld 6 euro per huishouden. Dat blijkt uit de tariefbesluiten van de ACM. Herzien wetsvoorstel Energiewet: minister honoreert deel wensen Holland Solar, wachten is op lagere
Lees verder

Staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius: 'Energieopslag onmisbaar voor congestiemanagement'
Staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius: 'Energieopslag onmisbaar voor congestiemanagement' 'Zowel klein- als grootschalige energieopslag installaties zijn onmisbaar voor congestiemanagement in het elektriciteitsnet en voor kort- en langdurige opslag.' Dat stelt staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius. Energiecoöperatie Schiphol
Lees verder

Idee riothermie winnaar challenge 'Klimaatpositief afvalwater zuiveren'
Idee riothermie winnaar challenge 'Klimaatpositief afvalwater zuiveren' Het idee 'Riothermie vermindert broeikasgasemissie op de RWZI' van Etteke Wypkema is een van de winnaars van de challenge 'Klimaatpositief afvalwater zuiveren'. Iedereen kon meedoen aan deze challenge, georganiseerd via het Winnovatie-platform van waterschappen en...
Lees verder

De Poul La Cour Award 2021 gaat naar Anne Velenturf voor haar werk aan duurzaamheid
De Poul La Cour Award 2021 gaat naar Anne Velenturf voor haar werk aan duurzaamheid De Poul la Cour Award gaat dit jaar naar Anne Velenturf, Senior Research Fellow in Circular Economy aan de Universiteit van Leeds. Ze heeft belangrijk onderzoek gedaan op het gebied van recycleerbaarheid van infrastructuur voor hernieuwbare energie en de circulaire
Lees verder

Voortgangsbrief Smart mobility 2021
Voortgangsbrief Smart mobility 2021 Ministerie publiceert nieuwe versie van wetsvoorstel Energiewet Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft een herziene versie van het wetsvoorstel voor de Energiewet gepubliceerd. Daarin zijn de tientallen reacties uit de internetconsultatie verwerkt.
Lees verder

De WKO-bodemenergietool uitgebreid met de "Interessepeiler"
De WKO-bodemenergietool uitgebreid met de "Interessepeiler" De WKO-bodemenergietool laat zien waar zich geregistreerde bodemenergiesystemen bevinden. Je kunt bovendien een scan maken waarmee je bepaalt of op een locatie een open- of gesloten bodemenergiesysteem aangelegd mag worden. De interessepeiler laat zien waar interesse is in bodemenergie....
Lees verder

Tarieven grootverbruikers stijgen komend jaar 9 tot 15 procent door verzwaren hoogspanningsnet
Tarieven grootverbruikers stijgen komend jaar 9 tot 15 procent door verzwaren hoogspanningsnet Klanten van TenneT met een grootverbruikersaansluiting voor elektriciteit moeten in 2022 een 9 of 15 procent hoger tarief betalen. Dat is afhankelijk van aansluiting op het extrahoogspanningsnet of hoogspanningsnet. Huishoudens
Lees verder

Official Documents OGA December 2021
Official Documents OGA December 2021 Shared Folder: Link Document File Agenda Point Description General Assembly Agenda GA-21.2.1-Agenda-d2 #1 – Welcome and approval of agenda Proposed agenda for the meeting. Minutes of the 25 June 2021 Extraordinary General Assembly SHE_EGA2021_Minutes-final #2 – Ratification of minutes of the 25...
Lees verder

News about Solar Heat Europe Members – 30/11/2021
News about Solar Heat Europe Members – 30/11/2021 Dear Members, Please find below the latest news in the press about Solar Heat Europe Members. For facilitating the articles' readability for our members speaking different languages, we translated the titles of the articles into English with Google Translate. We apologies in advance for the...
Lees verder

Onderzoek naar rendement combiluchtwassers
Onderzoek naar rendement combiluchtwassers Samenwerking akkerbouw en veehouderij voor kringlooplandbouw "Ik ben al vanaf mijn studie bezig met mixed farming systems. Het thema popt regelmatig op in een ander jasje. Het ideaal van het gemengde bedrijf komt dan telkens boven. Nu dus weer in het kader van
Lees verder