vrijdag 3 december 2021

Der wie ek al rebûlje om it Frysk yn de tritiger jierren

It Nijs
Der wie ek al rebûlje om it Frysk yn de tritiger jierren
Ynstjoerd By alle aktiviteiten om de Kneppelfreedbetinking hinne fernuvere it my dat nearne nei foaren brocht waard wat him him njoggentjin jier earder ôfspile hat: Fryske studinten geane op de
Lees verder

Healjier nei yninting kin beppe wol koroana krije, mar dan licht
In healjier nei de lêste prip (de twadde fan Pfizer, Moderna of AstraZeneca, de earste fan Janssen) is de beskerming tsjin besmetting mei it koroanafirus wer tebekrûn. Undersyk hat útwizing
Lees verder

Gemeenten meie nije keaphuzen oan eigen ynwenners tawize
Minister fan ynlânske saken Kajsa Ollongren wol it mooglik meitsje dat gemeenten nije keaphuzen tawize oan eigen ynwenners. Sa kin foarkommen wurde dat rike minsken oarsearne wei de prizen opdriuwe.
Lees verder

Hjirby wat Frysktalige ferskes foar it Sinteklaasfeest
No't de jierdei fan 'e goedhillichman foar de doar stiet, is it fansels ek wer tiid om Fryske Sinteklaasferskes te sjongen. Mar wat moatte jo sjonge? Neist  'Sinteklaas rydt op
Lees verder

Oanlis iepenbiere laadpeallen set útein
Sûnt 1 desimber kinne ynwenners fan Fryslân iepenbiere laadpeallen foar elektryske auto's oanfreegje. Foar ein 2023 komme der yn de provinsje 700 publike laadpeallen by. Alle peallen ha twa...
Lees verder

Henk Wolf: Himmelderitis
As de maityd yn it lân komt, komt it guon samar oan: himmelderitis. Lykas artrititis, rachitis en tonsilitis heart it op in sykte. Al dy oare -itissen binne lykwols ûnstekkingen,
Lees verder

Gynekolooch skriuwt Frysktalige iepen brief oan Doutzen Kroes
Om't fotomodel Doutzen Kroes har oppenearret tsjin koroanafaksinaasjes en om't se mei likernôch seis miljoen folgers op it sosjaal medium Instagram in influencer fan komsa is, publisearre...
Lees verder

Waarpraatsje: Skier wykein
DE JOUWER – It wie in tsjustere en troch de wyn iiskâlde freed. Wy krije in skier wykein en it bliuwt ek net drûch. Yn 'e nacht nei sneon ta
Lees verder