vrijdag 31 december 2021

ensafh: Blog Ferdinand de Jong: Boer ôf

ensafh
Blog Ferdinand de Jong: Boer ôf
Lêstendeis hie ik in petear mei twa minsken. Dat komt faker foar, mar dit wie wol bysûnder te neamen. De lêste kear dat ik mei se praten hie, wie yn de simmer fan 1987. En dan ek noch oan de oare...
Lees verder

Teleks: Twadde moannegedicht Gerrit de Vries by RIXT 'Mottejacht'
Mottejacht is Gerrit de Vries syn twadde moannegedicht fan Desimber 2022. Mottejacht myn ark hat wol wat wei fan in tennisracket in ljochtgrien hânfet mei in lûkje foar de batterijen in...
Lees verder

Myn broerke
Myn broerke leit op bêd yn in keamer op in ôfdieling fan it sikehûs. Ik draai de film mar yn wurden werom om de ôfstân oan te jaan ta it gewoane deistige libben…mei thús. Hy leit der mei...
Lees verder

After a year of sloth, I've rediscovered the joy of immersing myself in a book
It took my six-year-olds to shame me out of my pandemic rut, and now I'm back in love with the printed word Since the beginning of the pandemic, a low-key but persistent source of irritation has...
Lees verder

Onze taal kwam uit het oosten
Het leven van een Brit in het koloniale India is niet altijd even spannend. Daarom wordt er reikhalzend uitgekeken naar de voordrachten van rechter William Jones. Op deze donderdagavond in 1786...
Lees verder

Teleks: De beste boeken van 2021 volgens het Dagblad van het Noorden en de Leeuwarder Courant
De recensenten van het Dagblad van het Noorden en de Leeuwarder Courant gaven hun favorieten door. Ze konden ook alvast een tip geven over de boeken die nog moeten verschijnen. In de Leeuwarder...
Lees verder