vrijdag 17 december 2021

ensafh: Teleks: Nije lessen Skriuwersfakskoalle fan 9 maart ôf

ensafh
Teleks: Nije lessen Skriuwersfakskoalle fan 9 maart ôf
Skriuwe yn it Frysk: de ien publisearret al jierren, de oar siket noch om de goeie wurden. Beiden binne wolkom by de Skriuwersfakskoalle, in gearwurking fan Ljouwert UNESCO City of Literature,...
Lees verder

Leech
    Ik sjoch dy rinnen op 'e dyk Tsjuster tsjin de lege loft It waait troch dy hinne En fûgels nimme besit fan dy Dû kenst my net wylst ik Yn dy as in fûgel...
Lees verder

Teleks: Audiofragminten mei Meindert Bylsma yn dossier
Op 11 novimber 2021 is skriuwer Meindert Bylsma tachtich jier wurden. Om dat feit te fieren hat Tresoar Arjan Hut frege om in skôging te skriuwen oer it dichtwurk fan Bylsma. De ôfrûne wiken is dy...
Lees verder

Oprop: Grutte Gedichtejûn yn Dokkum op 4 febrewaris 2022
Bêste dichter/poëzyleafhawwer, Frysk literêr tydskrift Ensafh organisearret wer syn jierlikse Grutte Gedichtejûn. De hoop is dat it takom jier wer fysyk plakhawwe kin. It sil yn de iisherberch yn...
Lees verder

The Worst Books of 2021: Fiction
The usual suspects — rampant narcissism, shore-to-shore MFA programs, the malignant validation-sweepstakes of social media — combined in 2021 to produce a great sludging wash of Gawd-awful fiction,...
Lees verder

Petear mei Gabriëlle Terpstra
"Roze is wol sa'n bytsje de Pauperkleur," seit Gabrielle Terpstra. Se (slam)dichtet, en is bekend fan it kollektyf de Paupers. We sitte yn it kafee fan dByb yn de Blokhúspoart. Der waait in kâlde...
Lees verder

Blog Daam de Vries: Krimineel opstel
En dêr siet de fjouwerkaart justerjûn let al by Sven Kokkelpraat te orakeljen. Wat te fier útelkoar om inoar de kont útslikje te kinnen, oars hiene se dat dien. Ik tink dat Amalia dat ferbean hat...
Lees verder