woensdag 22 december 2021

ensafh: Wanneer werd het Griekse alfabet bedacht?

ensafh
Wanneer werd het Griekse alfabet bedacht?
Alfa, beta, gamma, delta en omikron – de COVID-varianten van deze tijd zijn vernoemd naar Griekse letters, maar 2800 jaar geleden waren dezelfde letters in de wereld van de Grieken overal te...
Lees verder

Kollum Henk van der Veer: Húsdòkters
Húsdòkters Húsdòkters binne krekt gewoane minsen, je hewwe se in alle soarten en maten. Dat is in Sneek al nyt anders. Langsamerhaan ferdwine de eenpitters, húsdòkters dy't nòch un selfstandege...
Lees verder

Oersettingen Ingeborg Bachmann: 'De opskoarte tiid´ en oaren
De opskoarte tiid Der komme rouwer dagen. De ta neier oarder opskoarte tiid wurdt sichtber oan de kimen. Aanst moatsto dy de fiters strikke en de hûnen weromjeie nei de kwelderpleatsen. Want de...
Lees verder

Lockdownpoëzij fan Pieteke de Boer: Tiede bliuwt thús
    Tiede bliuwt thús Tiede hoecht hjoed net nei skoalle want master en juffen binne der net mem hat him krekt pas roppen en it is al wit hoe let earst giet Tiede lekker iten hjoed...
Lees verder

Teleks: Tresoar en Literatuurmuseum wurkje gear oan lansearring auteursportaal
Tresoar en Literatuurmuseum wurkje gear oan lansearring auteursportaal Frysk letterkundich en histoarysk sintrum Tresoar en it Literatuurmuseum yn Den Haag binne mei de Koninklijke Bibliotheek en...
Lees verder

Net mear as fjouwer
  En dêr hiene wy dus wer sa'n parsekonferinsje mei Rutte en de Jonge. Dêrnei tink ik dan altyd: Wêr binne wy dochs yn bedarre? En wer kinne wy fan 't jier net 'gewoan' de hiele famylje om 'e...
Lees verder