dinsdag 21 december 2021

Nije histoaryske komeedzje oer de Midsiuwen

It Nijs
Nije histoaryske komeedzje oer de Midsiuwen
Ridders, heksen, wytsingen, kwaksalvers, hynders, keningen, muontsen en de swarte dea: tûzen jier midsiuwen yn sân ôfleveringen. Mei foar it earst in 'meitsjen fan': flaters, burden en jin slop...
Lees verder

Wichtige boarne foar sneupers
Meikoarten ferskynt by Noordboek Meindert Schroor, De Leeuwarder Weeshuisrekeningen 1541 – 1608 ─ Spiegels van het dagelijks leven in de zestiende eeuw. Ljouwert hie mei it Old Burger Weeshuis...
Lees verder

Waarpraatsje: Pear kâlde dagen
DE JOUWER – Nei in hiel skoft skier waar wie de sinne der moandei wer ris hast de hiele dei by. Wy krije no twa kâlde dagen. Moandeitenacht is it
Lees verder

Fryske Miljeufederaasje lansearret vakatuere Fryske deputearre foar Klimaat
By de Grienlunch fan de Fryske Miljeufederaasje (FMF) is de vakatuere te praat brocht foar in Fryske deputearre fan Klimaat. Suzanna Bekkema, programmamanager Klimaat & Enerzjy fan de FMF: "It
Lees verder

Hoe seist dat no yn it Frysk?
Lees verder

Opfrysker
Lees verder

Henk Wolf: Famkelok / Toskepoets
Yn it Wurdboek fan de Fryske Taal is it wurd feintsjelok te finen en dat wurd brûkten wy as jonge bazen in soad. Alles wat froulju op 'e lea spuiten
Lees verder

Nije eksposysjes yn Grinzer Museum in 2022
It Grinzer Museum hat foar 2022 in pogramma gearstald dat in soad ûnthjit ynhâldt. MeI Stad houdt Stand en Zwart in Groningen lit it museum it ljocht falle op ûnderskate aspekten fan de
Lees verder