donderdag 23 december 2021

Waarpraatsje: Tongersdei mylder

It Nijs
Waarpraatsje: Tongersdei mylder
DE JOUWER – Nei in kâlde nacht wie it woansdei oerdei ek kâld en it fielde troch de wyn noch wat kâlder oan. Tongersdei en freed is it wer mylder.
Lees verder

Omikron is net sa nuodlik as oare koroanaskaaien
Dy't besmet wurdt mei omikron, hat in folle lytsere kâns dat er slim siik wurdt as minsken dy't ien fan 'e oare koroanaskaaien oprinne. Dat docht bliken út nij Britsk
Lees verder

Politikus út grutte stêd ferbiedt Eastfriezen om Nederdútsk te praten
Yn de East-Fryske gemeente Ostrhauderfehn/Oosterfeen is de omgongstaal al in pear hûndert jier it Nederdútsk, ek wol Platdútsk of Nedersaksysk neamd. Yn de lytse plattelânsgemeente is it tradysje dat...
Lees verder

Minder faak dizich troch skjinnere lucht
It is lang sa faak net mear slim mistich as sechtich jier tebek. Hjoed de dei binne der sa'n acht folsleine dagen yn it jier dat men net in kilometer
Lees verder

Hoe seist dat no yn it Frysk?
Lees verder

In treddepart fan Hegewarren oankocht foar takomstplannen
Mei de oankeap fan likernôch 90 bunder is no yn totaal sawat in treddepart fan de grûnen yn de Hegewarren yn besit fan Provinsje Fryslân. Bewenners, omwenners en oare belanghawwers
Lees verder

Friezen hawwe yn de koroanatiid in protte bern oanset
Der binne yn de earste tsien moanne fan 2021 yn Fryslân 5.248 poppen berne. Dat is 8,9 persint mear as in earder. Dat grutte tal poppen makket fan Fryslân de
Lees verder

Opfrysker
Lees verder