zondag 23 januari 2022

ensafh: Kollum Nelleke IJssennagger: Oare taal

ensafh
Kollum Nelleke IJssennagger: Oare taal
Taal hat ynfloed op beslissingen dy't nommen wurde moatte. Taalwittenskippers hawwe yn resint ûndersyk noch mar wer ris sjen litten dat soks by útstek jildt foar twadde talen." "Sa...
Lees verder

Saraband: Poetic Forms
Poetic Form Fridays are made to share various poetic forms. This week, we look at the saraband, a septet (or seven-line) form based on a forbidden dance. This week's poetic form appears to...
Lees verder

Blog Johan Veenstra: Brogge
Van een vrouw uut Haren kwam de eerste bestelling via mien ni'je website. Een teken dat alles prima warkt! Ze bestelde et luusterboek (vier cd's) van de roman Een brogge van glas en wol d'r veur mar...
Lees verder

Poëzij Wobbe Atsma: aliën
      Statysk yn beweging en trochgonglik yn de tiid keart syn kantelpunt de wegen. Dynamysk finzen slacht er as loftmaster lykwichtich ea de boppe-ierdske wjukken út. Lês en...
Lees verder

Kollum Jan Schokker: Oaljefervefûgel
Twa jier lyn, doe't ik noch skitende benaud wie dat in tefolle oan lege oeren myn pensjoenlibben foar de tiid útputte soene, joech ik my op foar in skilderskursus. Dat dy troch ien of oar firus...
Lees verder

Teleks: Earste Moannegedicht Arjan Hut op RIXT 'Oproer yn in lege strjitte'
    Oproer yn in lege strjitte De fûlste lampe brânt yn in ferlitten romte. Krystbeammen takelje ôf yn de húskeamers fan … Lês fierder by RIXT… Lês fierder
Lees verder