zondag 16 januari 2022

ensafh: Kollum Nelleke IJssennagger-van der Pluijm: Kleure dagen

ensafh
Kollum Nelleke IJssennagger-van der Pluijm: Kleure dagen
De lege sjampanjeflessen wurde yn de glêsbak smiten, de slingers wer nei souder brocht en de ljochtsjes geane wer út. It waar is griis. Nei in perioade dêr'tst hieltyd langer yn útsliepe koest,...
Lees verder

Blog Johan Veenstra: Tillevisie
En doe zag ik Klasien gisteraovend inienend op 'e tillevisie! Wat aorig! Ze was in et pergramme Tussen keunst en kitsch. Ik kenne Klasien mien hiele leven al, ze komt van Ni'jhooltpae. Zi'j is de...
Lees verder

Els
Els stiet mei de fuotten yn it wetter. De wyn is kâld, it wetter noch kâlder, mar de sinne is al waarm. It rimpelige oerflak fan de mar skitteret, it wetter klokt sêft by de wâlskant op. Se fielt...
Lees verder

Teleks: Literaire wereld heeft schoon genoeg van lockdown voor de culturele sector
Er was nog een klein hoop dat ook de culturele sector weer open mocht, maar nee: musea, bioscopen, theaters en festivals blijven dicht. In heel Europa is het anders, maar cultuur is in Nederland...
Lees verder

Trinet: Poetic Forms
Poetic Form Fridays are made to share various poetic forms. This week, we look at the trinet, a seven-line form based on word count. Well, a week after looking at the trilonnet, let's discuss...
Lees verder