vrijdag 28 januari 2022

Gemeente: Nijeholtpade en gemeente leren veel van samenwerking

 
 
Nijeholtpade en gemeente leren veel van samenwerking
In december 2019 is de Maatschappelijke Overeenkomst opgesteld waarmee 12 plannen projectmatig zijn opgepakt. Deze nieuwe vorm van samenwerken voor dorp en gemeente is nu geëvalueerd.
Lees verder

Subsidie voor kleine energiebesparende maatregelen
De gemeente Vlieland heeft vanaf 10 januari 2022 een subsidieregeling beschikbaar voor de bewoners van Vlieland voor het doen van kleine energiebesparende maatregelen aan de woning. Bijvoorbeeld voor kierafdichting, vervanging van een oude koelkast voor een koelkast A+++, of bijvoorbeeld een energieadvies. De regeling is bedoeld voor iedereen die permanent een koop-, of huurwoning op Vlieland...
Lees verder

Openbare zitting centraal stembureau
Op 14, 15 en 16 maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Politieke partijen die mee willen doen aan de gemeenteraadsverkiezingen, hebben op de dag van de kandidaatstelling hun kandidatenlijst ingeleverd bij het centraal stembureau. In een openbare zitting in de raadzaal van het gemeentehuis op vrijdag 4 februari 2022, aanvang 10.00 uur, stelt het centraal stembureau de kandidatenlijsten vast.
Lees verder