dinsdag 4 januari 2022

Provinsje stelt yn 2022 wer subsydzje beskikber yn it IMF

It Nijs
Provinsje stelt yn 2022 wer subsydzje beskikber yn it IMF
De provinsje Fryslân stelt yn 2022 wer subsydzje beskikber yn it Iepen Mienskipsfûns. In fûns om inisjativen fan ynwenners yn Fryslân fierder te helpen. Projekten dy't bydrage oan de leefberens
Lees verder

Nij radioprogramma '5 Dagen' op NPO Radio 1 set útein yn Ootmarsum
Fan moandei 3 jannewaris 2022 ôf alle jûnen fan moandeis o/m freeds op NPO 1 earne út it lân wei: 5 Dagen, in nij programma dêr't NTR en PowNEd de
Lees verder

Waarpraatsje: Kâlder
DE JOUWER – It wie in hiel kreaze moandei, mar der stie noch wol in flinke pûster wyn. Mei it tige mylde waar is it no earst wol dien, it
Lees verder

Tebek nei de hagepreek út de sechstjinde iuw
Ynstjoerd Hiel goed kin ik my de tiid yn it ûnthâld werombringe, dat de Ried fan de Fryske Beweging elke moanne in iepenbiere gearkomste hie. Dêr is neat mear fan
Lees verder

Hoe seist dat no yn it Frysk?
Lees verder

Opfrysker
Lees verder

Fûgelgryp fêststeld yn Blije
Op in plomfeebedriuw yn Blije is fûgelgryp fêststeld. Likernôch 177.000 fleispiken fan it bedriuw wurde romme om fersprieding fan it firus foar te kommen. 45.000 fleispiken fan in bedriuw hûndert
Lees verder

Hast tûzen Nederlanners besmet yn Eastenryk
964 minsken binne posityf test op koroana nei in reis nei Eastenryk om de jierwiksel hinne. Dat berjochtet it AD op basis fan sifers fan it RIVM. Dat binne der
Lees verder