donderdag 6 januari 2022

Waapraatsje: Tongersdei drûch

It Nijs
Waapraatsje: Tongersdei drûch
DE JOUWER – Der foelen woansdei rûnom yn Fryslân buien en troch de wyn fielde it kâld oan. Tongersdei bliuwt it, sa goed as, drûch. Woansdeitenacht wikselje bewolking en wat
Lees verder

Waarpraatsje: Tongersdei drûch
DE JOUWER – Der foelen woansdei rûnom yn Fryslân buien en troch de wyn fielde it kâld oan. Tongersdei bliuwt it, sa goed as, drûch. Woansdeitenacht wikselje bewolking en wat
Lees verder

Bewenner moat sosjale hierwente keapje kinne
It nije regear wol dat minsken dy't yn it sosjale segmint in wente hiere, dy keapje kinne. It doel is dat hja op dy manier maklik op 'e keapmerk komme
Lees verder

Opfrysker
Lees verder

Hoe seist dat no yn it Frysk?
Lees verder

Nijjierstaspraak kommissaris fan de Kening Brok: "Ha each foar inoar."
Kommissaris fan de Kening Brok ropt yn syn nijierstapraak minsken op om ferbining te meitsjen en inoar de romte te jaan. Yn dizze komplekse tiid rinne de spannings op en
Lees verder

Faksinaasje foar 50-plussers ferplichte yn Italië
It Italiaanske regear hat unanym besletten om faksinaasje foar elkenien fan fyftich jier en âlder ferplichte te stellen. De ferplichting jildt fuortdaliks en foarearst oant 15 juny, berjochtsje...
Lees verder

Pier Bergsma: De lokrop fan it ferline
In jier lyn, op 6 jannewaris 2021, seach de wrâld mei ferbjustering wat der yn Amearika barde: in kliber healwizen dy't it Capitool bestoarme om Trump oan de macht te
Lees verder