woensdag 2 februari 2022

ensafh: Blog Jaap Slager: Erf

ensafh
Blog Jaap Slager: Erf
'Jimme nimme allinne de minne dingen fan my oer', plichte ús heit, Jan Cornelis (út te sprekken as Jon Knilles) gauris tsjin ús te sizzen, út 'e gek. Dat wie net sa fansels, want ús heit koe...
Lees verder

Teleks: Petear mei Hindrik Hannema
De Fryske dichter Hindirk Hannema giet as in spear. Of it no prizen, performances of útjeften binne, se tûmelje oerinoar. Tiid om dit poëtysk fenomeen it trijedielich pak fan it liif te...
Lees verder

In memoriam Nils Rudolf Århammar (7 augustus 1931 – 10 januari 2022)
"Ik drem faan Oomram" waren de laatste woorden die Nils tot zijn vrouw Ritva sprak. Zonder nog wakker te worden is hij de volgende dag, 10 januari, in het ziekenhuis van Niebüll overleden. De cirkel...
Lees verder

Kollum Henk van der Veer: Adieu Pastoar Leo van Ulden
Regelmatech skriëf ik foar ferskillende kranten en tydskriften I.M.'s. Dat is sekuur werk, want ut laatste kanne je mar één kear goëd doën. Faak bliëf ik bij ut skriëven fan dergeleke artikels...
Lees verder

Teleks: Tredde moannegedicht Arjan Hut op RIXT: 'Pop-upstore'
Arjan Hut is dichter fan de moanne by RIXT yn jannewaris 2022. Pop-upstore is syn tredde moannegedicht. Pop-upstore It liket as sit se dêr allinne, in jonge frou op de flier fan de...
Lees verder

Blog Johan Veenstra: It Ferset
Ik hebbe de roman It Ferset van Harmen Wind (1945-2010) lezen. Ien van de mooiste Friestaelige boeken die 'k ooit lezen hebbe. Wind schreef et boek eerst in et Nederlaans omdat et him aanders...
Lees verder

Blog Sigrid Kingma: Febrewaris folgje
'Wêrom skriuwst net wat faker in blog, Sigrid? Dan wurde we in bytsje meinommen yn wat der om dy hinne bart.' Dat is in goed idee. No't ik werom bin fan in búkgryp, ha ik in soad wurk lizzen, dus...
Lees verder

Swanneflok
Klik op it plaatsje foar in grutter byld… Lês fierder
Lees verder

Kollum Gerard de Jong: gvuL3kiyVK8OSNFCmDdY
Deuze kollum die't ik nou skriif is al 's útskreven. Alle boeken die't ooit skreven binne en ooit skreven worre sille bestaan al. De krant fan 25 jannewary 2075, de adfertînsy fan myn ferstorven, 't...
Lees verder