dinsdag 1 februari 2022

Gemeente Heerenveen: Opvang alleenstaande minderjarige vluchtelingen

Gemeente Heerenveen
Opvang alleenstaande minderjarige vluchtelingen
Over heel Nederland is de opgave om in de eerste helft van dit jaar 1.500 jongeren op te vangen. Heerenveen wil deze groep niet in de kou laten staan en een groep van in ieder geval twaalf alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv-ers) opvangen. Zij kunnen terecht in de woongroep van Re-care...
Lees verder

Raadsakkoord 2018-2022
De raad is met een drietal thema's aan de slag gegaan in de deze raadsperiode, dit staat in het thematisch-raadsakkoord (PDF 206 kB). Hiermee wil de raad nieuwe vormen van betrokkenheid en democratie een kans geven. En daarbij elkaar inspireren en motiveren van het geëigende pad af te wijken....
Lees verder