maandag 21 februari 2022

Gemeente: Tegemoetkoming meerkosten beperkingen of chronische problemen 2020

 
 
Tegemoetkoming meerkosten beperkingen of chronische problemen 2020
Inwoners van Ameland kunnen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming voor de (algemene) meerkosten in verband met beperkingen of chronische problemen. Denk hierbij aan extra gemaakte kosten die niet op een andere manier zijn vergoed. Bijvoorbeeld medicijnen, dieetkosten, extra veel wasgoed of hoge stookkosten omdat uw huis extra verwarmd moet worden.
Lees verder

Ontwerpvergunning en aanvraag festival Eilân
De burgemeester heeft besloten de ontwerpvergunning en aanvraag voor het festival Eilân 2022 ter inzage te leggen. De aanvraag is uitvoerig getoetst aan de APV op de onderdelen openbare orde en veiligheid, volksgezondheid en bescherming van het milieu. Ook heeft de burgemeester zich laten adviseren door o.a. Veiligheidsregio Fryslan en de politie Noord-Nederland. Onder strikte voorwaarden kan...
Lees verder

Openbare raadsvergadering op 28 februari
We nodigen u van harte uit voor de openbare raadsvergadering op maandag 28 februari om 19.30 uur in de raadzaal in het gemeentehuis in Ballum. U kunt deze vergadering vanaf 19.25 uur rechtstreeks volgen via de Lokale Omroep Ameland of via de video-uitzending.
Lees verder