vrijdag 11 februari 2022

Gemeente Vlieland: Ontwerp Omgevingsvisie gemeente Vlieland ligt ter inzage

Gemeente Vlieland
Ontwerp Omgevingsvisie gemeente Vlieland ligt ter inzage

De gemeenteraad heeft op 22 november 2021 het besluit genomen in te stemmen met de ontwerp Omgevingsvisie Vlieland met als ondertitel "langzaam meebewegen" en deze gedurende zes weken voor een ieder ter visie te leggen. Ook zal er een inloopbijeenkomst worden georganiseerd waarbij iedereen welkom is om zijn inbreng te geven of vragen te stellen. Met deze omgevingsvisie loopt de gemeente vooruit op de Omgevingswet die naar verwachting op 1 januari 2023 in werking treedt. Deze wet vervangt alle wetten en regels voor wonen, ruimte, infrastructuur, milieu en water. De Omgevingswet verplicht alle gemeenten om een omgevingsvisie op te stellen over de toekomst. De omgevingsvisie is de basis voor het omgevingsplan, die alle regels voor de fysieke leefomgeving, zoals de bestemmingsplannen, vervangt.

Lees verder

Bekendmaking kandidatenlijsten

De voorzitter van het centraal stembureau voor verkiezing van de leden van de gemeenteraad van Vlieland maakt bekend dat voor de op 16 maart 2022 te houden verkiezing de volgende geldige kandidatenlijsten zijn ingeleverd.

Lees verder

Verbeteragenda gemeente Vlieland

In december 2021 is er een enquête gehouden onder de inwoners van Vlieland, een 'Quick Scan Lokale Democratie'. Ook is de enquête ingevuld door raadsleden, ambtenaren en burgemeester en wethouders. 

Lees verder