dinsdag 1 februari 2022

Gemeente: Zitting van het centraal stembureau inzake geldigheid en nummering kandidatenlijsten

 
 
Zitting van het centraal stembureau inzake geldigheid en nummering kandidatenlijsten
De voorzitter van het centraal stembureau voor de op 16 maart 2022 te houden verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Schiermonnikoog maakt, ingevolge artikel I 4, I 11 en I 12 van de Kieswet, bekend dat dit bureau op 4 februari 2022 om 10.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis, in een openbare zitting zal beslissen over: de geldigheid van de ingeleverde kandidatenlijsten; het...
Lees verder

De raad vergadert op 9 febuari (Petear)
De raad vergadert op woensdag 9 februari om 19.30 uur.
Lees verder

Bedrijventerreinen Wolvega gaan voor Keurmerk Veilig Ondernemen
De bedrijventerreinen willen het Keurmerk Veilig Ondernemen voor bedrijventerreinen halen. De aanpak om het keurmerk te krijgen helpt bij het terugdringen van onder meer criminaliteit en overlast.
Lees verder