woensdag 9 februari 2022

It oare museum

It Nijs
It oare museum
It âlde pakhûs oan de Eastersingel 8 yn Ljouwert is yn besit fan de famylje Geersing. It jout plak oan in bysûndere kolleksje. Dy is folle grutter as de oantsjutting
Lees verder

Dit wichtige klimaatdoel is wol helle
Ien fan 'e wichtige klimaatdoelen dy't de Nederlânske oerheid foar himsels steld hie, is helle woarn. It giet oer in foarriedich doel foar de perioade 1990-2020. De Hege Rie makke
Lees verder

Nederlânsk regear: gean wer nei kantoar ta
It Nederlânske regear ret minsken net langer oan om thús te wurkjen. Alteast, it ynlûken fan dat advys sil neffens de NOS nije wike tiisdei buorkundich meitsje. It nije regear
Lees verder

Efkes laitsje
Lees verder

Twadde Keamer wol net in "koroanapaspoart"
It plan fan it Nederlânske regear om in "koroanapaspoart" yn te fieren, wurdt troch in mearderheid fan 'e folksfertsjintwurdigers ôfwiisd. De Twadde Keamer is it der net mei iens dat
Lees verder

Dútslân en Beieren kreauwe oer ynintingsplicht
Moat in Dútske dielsteat it belied fan de sintrale oerheid útfiere? Oer dy fraach wurdt yn Dútslân op 't heden wakker redendield. De oanlieding is dat it regear fan dielsteat
Lees verder

Fryske museums litte sjen: Nederlânske skiednis is ek Fryske skiednis
Trije Fryske museums wurde lid fan it netwurk 'Canon van Nederland.' Dat bestiet út museums dy't guod hawwe dat te krijen hat mei fyftich histoaryske ûnderwerpen dy't op alle...
Lees verder

Iere Friezen yn It ferhaal fan Nederlân
Ferline wike is de NTR útein set mei de skiednisrige Het verhaal van Nederland. De earste episoade behannele it tiidrek fan 15.000 oant 2.000 jier foar Kristus. It libben yn
Lees verder