zondag 6 februari 2022

Simone Djurrema: Hoastje

It Nijs
Simone Djurrema: Hoastje
Kollum Fan in jier of sechtjin ôf haw ik altyd gau hoaste. Ik hoegde my mar te ferslikken of om de ien of oare reden in hoastbui te krijen, en
Lees verder

NASA wol ISS yn 2031 kontrolearre yn oseaan delstoarte litte
It duorret noch even, mar NASA is al dwaande mei de ûnûntkombere ein fan it ynternasjonale romtestasjon ISS. Neffens in plan dat de Amerikaanske romtefeartorganisaasje ôfrûne wike presintearre hat,...
Lees verder

Rjochter poer op ûnbetroubere Nederlânske belestingtsjinst
"Kan de rechter de Belastingdienst nog geloven?" Dat frege it gerjochtshôf Arnhim-Ljouwert him sneon ôf. De rjochter wie min te sprekken oer it hâlden en dragen fan de belestingtsjinst yn
Lees verder

Doede Wiersma: De earmen berôvje fan de sillichprizing
Oertinking Yn syn meditaasjes skreau dr. O. Noordmans ûnferjitlike typearringen. Yn Zondaar en bedelaar (1946) freget er oft de tsjerke ek te folle omtinken jûn hat oan de sûnder en
Lees verder

Eksposysje Grinzer keunstner Louie Barkov yn De Lawei
Fan 18 febrewaris oant en mei 17 april presintearret De Lawei de eksposysje Messin' up your happy home 2. De eksposysje toant it wurk fan de Grinzer keunstner Louie Barkov.
Lees verder

Leaden liedingen wurde ferbean yn hierhuzen, skoallen en berne-opfangsintra
It ministearje fan Folkshúsfêsting folget it advys fan de Sûnensrie út 2019 op om leaden liedingen yn skoallen, hierwenten en berne-opfangsintra te ferbieden. Dy oardielet dat lead yn drinkwetter...
Lees verder

Súdwest-Fryslân wol wynmûnen keapje foar de mienskip
De beslútfoarming oer de oankeap fan twa fan de njoggen wynmûnen fan Nij Hiddum Hou is wer in stapke fierder. It kolleezje fan boargemaster en wethâlders fan Súdwest-Fryslân advisearret de
Lees verder

Alde oer wynmûnen
Lês ek ús berjocht oer dit ûnderwerp.
Lees verder