dinsdag 1 februari 2022

Spoekskip foar Haachske kust

It Nijs
Spoekskip foar Haachske kust
Sûnt moandeitemoarn driuwt foar de Hollânske kust in skip sûnder bemanning om. It giet om it Dútske frachtskip Julietta D, dat nei in botsing mei in oaljetenker lek rekke. Nederlânske
Lees verder

Tefolle hygiëne soarget mei foar koroana
Wy libje te skjin en wurde dêrtroch siik. Dat seit de Flaamske ymmunolooch Bert Lambrecht. Neffens him hat de moderne hygiëne der mei foar soarge dat minsken sa siik wurde
Lees verder

Sorbysktalige digitale bibleteek beskikber
Goed trijehûndert Nedersorbyske teksten binne tenei op ynternet beskikber. Wittenskippers hawwe twa jier lang dwaande west mei it sammeljen en digitalisearjen fan âlde boeken en artikels yn it...
Lees verder

Opfrysker
Lees verder

Hoe seist dat no yn it Frysk?
Lees verder

Aksje foar behâld bernesjirurgy yn it noarden
Tiisdei 1 febrewaris nimme Attje Kuiken fan de PvdA en Corinne Ellemeet fan GrienLinks fan de Twadde Keamer, goed 400 ûndertekene ferjit-my-net-pûdsjes út Ljouwert yn ûntfangst. De pûdsjes wurde...
Lees verder

Aksje foar behâld bernehertsjirurgy yn it noarden
Tiisdei 1 febrewaris nimme Attje Kuiken fan de PvdA en Corinne Ellemeet fan GrienLinks fan de Twadde Keamer, goed 400 ûndertekene ferjit-my-net-pûdsjes út Ljouwert yn ûntfangst. De pûdsjes wurde...
Lees verder

Wetterskip makket mear romte foar wetter en natuer yn Wolvegea-East
Wetterskip Fryslân ferbredet fan begjin febrewaris 2022 ôf de wettergong oan de eastkant fan Wolvegea foar in bettere wetterôffier. Sa bliuwe ynwenners ek yn 'e takomst tsjin wetteroerlêst beskerme....
Lees verder