vrijdag 11 februari 2022

Waarpraatsje: Efkes wat kâlder

It Nijs
Waarpraatsje: Efkes wat kâlder
DE JOUWER – Nei in rêstige en kreaze tongersdei sil it no in pear dagen efkes wat kâlder wurde. Yn 'e nachten kin it sels in hiel lyts bytsje frieze.
Lees verder

Binne Mosk: Dickpic
Kollum Ik wie fan doel om wat te skriuwen oer in fakatuere by de Cultuurraad, mar jimme sille begripe dat der fan 'e wike earst in oare wichtige saak besprutsen
Lees verder

Achtkarspelen jout Fryske les oan ynboargerders
De gemeente Achtkarspelen jout as earste gemeente yn Fryslân struktureel lessen Frysk oan minsken dy't ynboargerje wolle of moatte. De kursus begjint yn maaie en bestiet út trije...
Lees verder

Regear wol mûlkapkes en oardelmeterregel ôfskaffe
It Nederlânske regear wol de ferplichtings om oardel meter ôfstân fan oare minsken te hâlden en om mûlkapkes foar te binen ôfskaffe. Dat skriuwt minister fan folkssûnens Ernst Kuipers oan
Lees verder

Hoe seist dat no yn it Frysk?
Lees verder

Edgar Allan Poe yn it Frysk 1
Lees verder

Doarpsbrûsdei 'We binne wer los!'
Stifting Doarpswurk organisearret op sneon 12 maart de Doarpsbrûsdei 'We binne wer los!'. It hat (te) lang stil west yn it doarp en yn it doarpshûs. En mei-inoar wol men
Lees verder

Winkelstellerij yn Fryslân rint mei 12% tebek
It tal winkelstellerijen is yn 'e provinsje Fryslân de ôfrûne fiif jier mei 12% tebekrûn. Nettsjinsteande it provinsjale tebekrinnen, is it tal oanjeften yn 'e gemeente Dantumadiel mei 56% tanommen.
Lees verder