maandag 14 februari 2022

Wetterskip Fryslân: We verbeteren polderdijken in de Nije Wielen

Wetterskip Fryslân
We verbeteren polderdijken in de Nije Wielen
We starten deze week met werkzaamheden in het gebied de Nije Wielen, aan de oostkant van Leeuwarden. We gaan de polderdijk verbeteren, het boezemoppervlak vergroten (boezem is het stelsel van vaarten, sloten en kanalen) en natuurvriendelijke oevers aanleggen.
Lees verder

We verbeteren waterkering Oudega (Sm.)
We zijn in januari 2022 gestart met het verbeteren van de waterkering in polder De Gealanden ten zuidwesten van het dorp Oudega (Sm.). De kering langs de Wide Mûntsegroppe is niet hoog en stabiel genoeg.
Lees verder