Doorgaan naar hoofdcontent

ensafh: Poëzij Wobbe Atsma: De goarre

ensafh
Poëzij Wobbe Atsma: De goarre
    Watst net sjochst, dat kinst likegoed wol krije sûnder datst der om frege hast, dan krigest dat watst leaver net ha wollen hiest, lykas as safolle minsken om dy hinne. En dan...
Lees verder

Teleks: Bestjoersoerdracht Rely Jorritsmafûns
It kolleezje fan boargemaster en wethâlders fan de gemeente Ljouwert hat besletten de bestjoersferantwurdlikheid fan it Rely Jorritsmafûns oer te dragen oan in selsstannich bestjoer. It kolleezje...
Lees verder

Blog Johan Veenstra: Archief (2)
Ik schrieve alles nog gewoon mit de penne. Ik zol zoks nooit votdaolik op 'e komputer doen kunnen. Dat is veur mien gevuul ok gien schrieven. Lês fierder by Johan Veenstra… Lês fierder
Lees verder

Twa promofilmkes foar Kor Onclin-jûn
Foar Frysk Dichterskollektyf RIXT en Tresoar mocht ik in promofilmke meitsje, dat úteinlik twa waarden. Sjoch fierder by Geart Tigchelaar… Lês fierder
Lees verder

Skrebbelje
Skrebbelje Sûnt in lytse tsien jier spylje ik it spultsje Wordfeud = Scrabble op myn mobyl, mei altyd itselde stel freonen en kunde. Myn partners binne allegear froulju en – op ien âld-kollega...
Lees verder

Aginda 12-04-2022: Jûn foar de Freonen fan Tresoar – Yn it teken fan dichteresse Rixt
Op 12 april organisearje de Freonen fan Tresoar in jûn yn it teken fan dichteresse Rixt: in pseudonym fan Hendrika Akke van Dorssen (1887-1979). Rixt wie de earste froulike dichter dy't yn 1953 de...
Lees verder