woensdag 2 maart 2022

Gemeente Schiermonnikoog: Gratis zelftesten en mondmasker voor inwoners met minimum inkomen

Gemeente Schiermonnikoog
Gratis zelftesten en mondmasker voor inwoners met minimum inkomen

De gemeente Schiermonnikoog stelt gratis coronazelftesten en mondmaskers beschikbaar aan inwoners met een laag inkomen. Ondanks de versoepelingen van de coronamaatregelen is het coronavirus niet weg. Bij klachten blijft het advies altijd een zelftest te doen. De kosten hiervan kunnen aardig oplopen. Voor mensen met een laag inkomen, die de aanschaf van zelftesten en mondmaskers als een financiële last ervaren, heeft de gemeente zelftesten en mondmaskers beschikbaar.

Vanaf vrijdag 25 februari is het mondmasker alleen nog verplicht in het openbaar vervoer en in het vliegtuig.

Lees verder

Uitnodiging voor de vrouwen van Schiermonnikoog

Op 8 maart is het internationale vrouwendag. Graag wil ik daar, nu het weer kan, net als voorgaande jaren aandacht aan besteden door samen met de eilander vrouwen te ontbijten en samen te zijn. 
Dit jaar is het thema 'Solidariteit – de Kracht voor verandering'. Al jarenlang komen vrouwen op voor zelfbeschikking, individuele rechten, vrijheid en een gelijkwaardige behandeling. Dit is een zaak voor vrouwen en mannen. Wij hebben vrouwen en mannen nodig die opstaan en zich inzetten voor emancipatie in de brede zin van het woord. Mannen die, net als vrouwen, gelijkwaardigheid nastreven en dit als uiteindelijk doel hebben. Met elkaar gaan voor verandering, met elkaar traditionele rolpatronen doorbreken en met elkaar uitgaan van een geëmancipeerde "vrije" samenleving. 

Lees verder

Vacature rekenkamercommissie De Waddeneilanden

De rekenkamercommissie De Waddeneilanden is een gezamenlijke commissie van de vijf Waddeneilandgemeenten (Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling, Texel en Vlieland).

Lees verder

Vertraagde verzending aanslagen gemeentelijke belastingen en WOZ beschikking 2022

De gecombineerde gemeentelijke belasting/WOZ- aanslag ontvangt u dit jaar eind maart. Dit is één maand later dan anders. De vertraging komt onder andere omdat nog niet alle nieuwe WOZ-waarden bekend zijn. De gemeente is vanaf dit jaar namelijk verplicht om de WOZ-waarden anders te berekenen. Bij de nieuwe berekening wordt er gekeken naar de gebruiksoppervlakte in plaats van naar de inhoud van woningen. De hoogte van de WOZ-waarde voor het jaar 2022 blijft uiteraard, net als altijd, gewoon gekoppeld aan de marktwaarde van uw woning.

Lees verder