zaterdag 5 maart 2022

Gemeente Terschelling: Acht eilanden: geen nieuwe gaswinning

Gemeente Terschelling
Acht eilanden: geen nieuwe gaswinning

Nederlandse en Duitse Waddeneilanden slaan handen ineen tegen gaswinning.

Lees verder

Vijftien partijen slaan handen ineen om alcohol- en drugsgebruik op Terschelling terug te dringen

Vijftien partijen - van Verslavingszorg Noord Nederland, de basisscholen tot aan de studentenvereniging - tekenden afgelopen week voor een 'Helder Terschelling'. Helder Terschelling is een programma van gemeente Terschelling waarin lokale en regionale partners samenwerken aan het verminderen van alcohol- en drugsgebruik op het eiland.

Lees verder

Ontwerpvergunning en aanvraag festival Eilân

De burgemeester heeft besloten de ontwerpvergunning en aanvraag voor het festival Eilân 2022 ter inzage te leggen.

De aanvraag is uitvoerig getoetst aan de APV op de onderdelen openbare orde en veiligheid, volksgezondheid en bescherming van het milieu. Ook heeft de burgemeester zich laten adviseren door o.a. Veiligheidsregio Fryslan en de politie Noord-Nederland. Onder strikte voorwaarden kan het festival georganiseerd worden. Daarom wordt de vergunningaanvraag nu ter inzage gelegd, zodat belanghebbenden hierop kunnen reageren.

Lees verder

Hulp vluchtelingen Oekraïne

Russische troepen zijn op 24 februari Oekraïne binnengetrokken. Het is een ernstige aanval op vrijheid, democratie en mensenrechten in de wereld. Terschelling voelt zich verbonden met Oekraïne. Veel inwoners en ondernemers zetten zich in voor de situatie van Oekraïners of laten weten dat ze graag wat willen doen.

Alle gemeenten in Friesland, ook gemeente Terschelling, zijn gevraagd om na te gaan of ze bij kunnen dragen. Gemeente Terschelling wil hier graag een gastvrije rol in spelen. Op dit moment werken we scenario's uit en inventariseren we mogelijke opvanglocaties. Op deze pagina geven we u meer informatie en beantwoorden we vragen over de situatie in Oekraïne.

Lees verder