woensdag 9 maart 2022

Waarpraatsje: Fêst maitiidswaar

It Nijs
Waarpraatsje: Fêst maitiidswaar
DE JOUWER – It tilt dizze moanne op fan de kreaze en drûge dagen mei in soad sinne en kâlde nachten. Dat bliuwt foarearst ek sa. Tiisdeitenacht is it wer
Lees verder

Fryske stimhelpen binne om te brûken
Tal fan gemeenten biede foar de ferkiezingen stimhelpprogramma's oan en yn Fryslân gauris ek yn it Frysk. Lykwols wurdt der yn fermiddens fan gemeente-amtners reaunte dat minsken de Frysktalige ferzje
Lees verder

Studinten Frysk op stúdzjereis yn Sealterlân
Studinten Frysk en harren dosinten fan hegeskoalle NHL Stenden yn Ljouwert wiene hjoed op stúdzjereis yn Sealterlân. Dat is in gemeente yn Dútslân dêr't Frysk praat wurdt. It Sealterfrysk is
Lees verder

Hoe seist dat no yn it Frysk?
Lees verder

Optrede foar de frede
Skriuwers, dichters en muzikanten litte in artistyk tsjinlûd hearre Dichterskollektyf RIXT, kultureel opinyblêd De Moanne en City of Literature Ljouwert organisearje kommende snein 13 maart in...
Lees verder

Ekstra ympuls foar ynnovatyf MKB Noard-Nederlân
Undernimmers yn it midden- en lytsbedriuw, dy't de helberens fan in nij produkt, tsjinst of proses mjitte wolle of mei-inoar oan ynnovative oplossings wurkje, kinne subsydzje oanfreegje....
Lees verder

Foto-eksposysje 'De lêsten yn harren soart' fan Maartje Roos
Oant en mei 27 maart is yn galery De Roos fan Tudor yn Ljouwert de fotoútstalling Kultureel libben erfgoed – De lêsten yn harren soart fan Maartje Roos te sjen.
Lees verder

Frjentsjerter stjoert stimpas werom
In ynwenner fan de stêd Frjentsjer yn de gemeente Waadhoeke hat syn stimpas weromstjoerd. Hy hat de gemeente frege om him in oare stimpas te stjoeren, ien dêr't de plaknamme
Lees verder