Doorgaan naar hoofdcontent

Wâldnet: Kunstveiling voor 'voelbare' stadsplaquette Dokkum

Wâldnet
Kunstveiling voor 'voelbare' stadsplaquette Dokkum
Dokkum - De Dokkumer bolwerken, de IJsfontein, de Bonifatiuskapel, de Admiraliteit en de sfeervolle grachten....
Lees verder

Provincie Fryslân vrijgesproken van storten vervuild baggerslib in zandwinput bij Suwâld
Leeuwarden - Het storten van 10.000 kuub vervuilde baggerslib in een voormalige zandwinput bij Suwâld, tijdens ....
Lees verder

Politiemedewerker buiten functie gesteld
Leeuwarden - Een leidinggevende van de eenheid Noord-Nederland is op 17 maart 2022 buiten functie gesteld, omdat....
Lees verder

Leger des Heils plaatst drie 'tiny houses'
Engwierum - Het Leger des Heils heeft bij de beschermd wonen-locatie in Engwierum drie \'tiny houses\' in gebruik....
Lees verder

Lichtgewonden bij conflict bij pizzeria in De Westereen
De Westereen - Twee personen zijn maandagmiddag lichtgewond geraakt bij een conflict waarbij drie personen betrokk....
Lees verder

Geen verschil na hertelling in Smallingerland
Drachten - Een hertelling heeft maandag niet gezorgd voor een verschil in zetels ten opzichte van de eerste te....
Lees verder

Faunapassage bij Readtsjerk verbindt natuurgebieden
Readtsjerk - Dieren zoals de otter, hermelijn, reptielen en vissen kunnen zich voortaan veilig verplaatsen tusse....
Lees verder