Doorgaan naar hoofdcontent

4 maaie-betinking yn Blauhús

It Nijs
4 maaie-betinking yn Blauhús
Blauhúster susters hiene wichtige rol yn de oarloch  Mei de deadebetinking op woansdei 4 maaie yn Blauhûs, wurdt dit jier ek stilstien by it goede wurk fan de 'Zusters van
Lees verder

Friezen bewege mear
Yn Fryslân is it tal ynwenners dat foldwaande beweecht tanommen. Yn ferhâlding foldogge in protte Friezen ek oan de beweechrjochtlinen. Dat en mear docht bliken út ûndersyk fan beslist.nl, dat
Lees verder

Friezen binne mear bewegen gien
Yn 'e provinsje Fryslân is it tal ynwenners dat foldwaande beweecht tanommen. Yn ferhâlding foldogge in protte Friezen ek oan de beweechrjochtlinen. Dat en mear docht bliken út ûndersyk fan
Lees verder

Frysktalige tsjerketsjinsten 1 maaie 2022
Aldemardum De Fontein, 9.30 oere, ds. H. Gilliam Bitgummole Tsjerke, 9.30 oere, ds. J. van der Meer Dokkum Sint-Martinustsjerke, 9.30 oere, ds. A. Reitsma Drachtsterkompenije Prot. gemeente, 9.30...
Lees verder

Waarpraatsje: Gjin maitiidswaar
DE JOUWER – It wol de lêste dagen net rjocht mei it waar. It is skier en oan 'e kâlde kant, en dat bliuwt yn it wykein ek sa. Freedtenacht
Lees verder

It ferset fan Ketlik yn de Twadde Wrâldoarloch
Ferhaal It ferset, dat yn it begjin fan de Twadde Wrâldoarloch wol de ûndergrûnske neamd waard, wie earst net goed organisearre, mar doe't de NBS (Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten) oprjochte...
Lees verder

Unike lokaasjes en bysûndere wenhuzen yn Ljouwert foar ien kear iepen op 4 maaie
Op woansdei 4 maaie geane, by gelegenheid fan Iepen Joadske Huzen & Huzen fan Ferset, normaalwei sletten doarren fan huzen en bysûndere lokaasjes yn Ljouwert iepen. In moaie moogheid om
Lees verder

Undersyk nei it brûken fan Frysk yn de rjochtbank
Tongersdei 21 april 17.30 oere hawwe fjouwer twaddejiersstudinten fan de Thorbecke Academie te Ljouwert in fragelist plublisearre mei as tema: it ferlet fan it brûken fan de Fryske taal ûnder
Lees verder