woensdag 13 april 2022

Energiecoöperatie: De dorpsmolen wordt binnenkort ontmanteld

 
De dorpsmolen wordt binnenkort ontmanteld
Lees verder

Bezoek en presentje voor alle dakeigenaren
Klaas Bijlsma en Hilbrand Wijbenga zijn 11 maart j.l. op bezoek gegaan bij alle dakeigenaren. Daarbij is o.a. informatie gegeven over een keuring van de installatie, die we voor elk dak willen laten uitvoeren door een extern bedrijf. Dit omdat we als bestuur de veiligheid voor de dakeigenaren voorop hebben staan, en de continuïteit van…
Lees verder