zondag 24 april 2022

Energiecoöperatie: Energietoeslag

 
Energietoeslag
Energietoeslag | De energieprijzen zijn flink gestegen. Inwoners met een besteedbaar inkomen rond het sociaal minimum (tot maximaal 20% hierboven) hebben recht op een eenmalig een tegemoetkoming van € 800. Voorwaarden: Je een besteedbaar inkomen lager dan 120% van het sociaal minimum hebt. Je een uitkering ontvangt op grond van de Participatiewet (PW), Ioaw, Ioaz
Lees verder

ALV met Doarpsmûne Reduzum
Dinsdagavond 26 april hebben wij onze Algemene Ledenvergadering in It Dielshûs. Vanaf 20.30 uur is er een publiek toegankelijk gedeelte waarin voorzitter Jarig Jan Boersma en secretaris Jeljer Zijlstra (oorspronkelijk uit Wommels) van Doarpsmûne Reduzum  vertellen hoe zij de vernieuwing van de dorpsmolen voor elkaar gekregen hebben. Samen met enkele zonnedaken zorgt de nieuwe molen
Lees verder