vrijdag 8 april 2022

ensafh: ‘It takes your hand off the panic button’: TS Eliot’s The Waste Land 100 years on

ensafh
'It takes your hand off the panic button': TS Eliot's The Waste Land 100 years on
TS Eliot's modernist masterpiece has baffled and moved readers for a century. Now the poem has inspired a whole festival. Fans including Jeanette Winterson pin down its elusive, allusive power Lês...
Lees verder

Teleks: Ferslach Literêr Sirkwy by útstalling Kor Onclin
Freed 1 april wie der ta gelegenheid fan de Kor Onclin tentoanstelling yn Obe, in dichtersjûn organisearre troch it Literêr Sirkwy fan it dichterskollektyf Rixt en meiwurkers fan Tresoar. Marleen...
Lees verder

Blog Geart Tigchelaar: Merkgedicht
Ferline wike woansdei stie ik fansels wer op 'e merk. Ditkear mei in fers fan Inne Bilker (justem, de âld-konsjerzje fan Dockinga). Lês en sjoch fierder by Geart Tigchelaar… Lês fierder
Lees verder

Teleks: Provinsjale priiswinner krijt ekstra jild foar promoasje
Winners fan Fryske prizen lykas de Gysbert Japicxpriis en de Gerrit Bennerpriis krije aanst in spesjaal promoasje- en ûntwikkelbudzjet fan 5.000 euro. Dêrmei kinne se bygelyks in útstalling oer in...
Lees verder

Teleks: Tresoar is al 20 jier de skatkeamer fan Fryslân!
Tresoar bestiet dit jier 20 jier! De skatkeamer fan Fryslân traktearret dy yn it jubileumjier op allerhanne ekstra aktiviteiten. Mei de toer Tresoar komt nei dy ta! giet Tresoar de provinsje yn om de...
Lees verder