zaterdag 16 april 2022

FNP: Hoe komt it mei it Kurrikulum Frysk?

It Nijs
FNP: Hoe komt it mei it Kurrikulum Frysk?
Neidat minister foar Primêr- en Fuortset Underwiis, Dennis Wiersma, de Twadde Keamer ynljochte hat oer de nije wegen dy't er mei it ûnderwiis ynslaan wol (it saneamde curriculum.nu-projekt), hat Sijbe
Lees verder

Waarpraatsje: Kreaze Peaske
DE JOUWER – It wie freed skier en oan 'e kâlde kant, want de sinne hie it hiel dreech. Dêr komt yn it wykein feroaring yn. De Peaskedagen sjogge der
Lees verder

Poepen fakânsjefiere leaver yn Fryslân as yn Nederlân
Safolle Dútske toeristen as foar de koroanajierren binne der net mear, mar neffens Merk Fryslân komme de poepen noch altiten manmachtich dit út om yn Fryslân te fakânsjefieren. "Se witte
Lees verder

Bouwe de Boer: Dreame fan in griene strjitte
Kollum Net salang lyn waard ik troch in lid fan de Wurkgroep Grou 2030 frege om sjuerylid te wêzen. Sjuerylid fan in wedstriid mei de gjalp Mear grien yn dyn
Lees verder

Opfrysker
Lees verder

Jezus' begraffenis
Ferhaal fan Foekje-Fleur Fink (út de rige Dit is de dei…) Sara en Simon folgje Jezus Sara en Simon belibje – mei harren grutte broer Daniël, heit en mem, pake
Lees verder

Aaipop stiet foar it Frysk
Nei twa jier koroana kin it wer heve mei popfestivals en dat jildt likegoed foar 'it grutste Frysktalige festival op ierde': Aaipop. De organisatoaren binne optein dat Aaipop ankom Twadde
Lees verder

Boekpresintaasje Oekraynsk berneboek 'Maia en har freonen'
Op tongersdei 21 april is de presintaasje fan Maia en har freonen, in berneboek út Oekraïne, oersetten fia it Ingelsk nei it Frysk troch Tialda Hoogeveen.   It tastânkommen fan it
Lees verder