donderdag 7 april 2022

Gemeente Schiermonnikoog: Afscheid en installatie raadsleden

Gemeente Schiermonnikoog
Afscheid en installatie raadsleden

Op 16 maart waren er gemeenteraadsverkiezingen. Ons Belang kreeg 4 raadszetels, Samen voor Schiermonnikoog 3 en Schiermonnikoogs Belang 2.

In een bijzondere raadsbijeenkomst op 30 maart zijn 9 raadsleden geïnstalleerd. 8 van hen waren ook raadslid in de vorige periode. Mevrouw Smit van Ons Belang is nieuw in de raad en kreeg een warm welkom. Mevrouw Ridder van Samen voor Schiermonnikoog komt niet terug. De raad nam afscheid van haar. De voorzitter van de raad, burgemeester Van Gent keek terug op de afgelopen raadsperiode en sprak in het bijzonder mevrouw Ridder toe.

Informateur aangesteld voor onderzoek naar coalitievorming

De heer Albert Rodenboog uit Assen is door Ons Belang voorgedragen als informateur voor de komende coalitievorming. De twee andere partijen, Samen voor Schiermonnikoog en Schiermonnikoogs Belang, zijn hiermee akkoord gegaan.

Dit betekent dat de voormalig wethouder en oud-burgemeester van Loppersum met de drie partijen om tafel gaat over de vorming van een nieuwe coalitie. Afgelopen woensdag hebben de eerste gesprekken plaatsgevonden. De verslagen van de verkenningsgesprekken worden dinsdag 6 april openbaar gemaakt.

De informateur zal eind volgende week schriftelijk verslag uitbrengen van zijn bevindingen.

Lees verder

WOZ-taxatie 2022

De WOZ-beschikkingen (Waardering Onroerende Zaken) en aanslagen OZB (OnroerendeZaakBelasting) voor het jaar 2022 zijn inmiddels verzonden. U ontvangt die binnenkort in de brievenbus.

Voor het vaststellen van de waarde van de woningen en bedrijfsruimten is gekeken naar de marktwaarde van uw pand op 1 januari 2021. Dat is het bedrag dat uw woning of bedrijfsruimte zou hebben opgebracht bij een veronderstelde verkoop op of omstreeks die datum.

U ziet de waarde op uw WOZ beschikking. Daarvan is een taxatieverslag beschikbaar. Daarin staat hoe de gemeente de WOZ-waarde heeft vastgesteld. U kan het verslag bij ons opvragen via de website: WOZ-waarde - Schiermonnikoog.

Lees verder

Twee huurwoningen beschikbaar

Er komen de komende tijd twee huurwoningen beschikbaar waarop u zich kunt inschrijven. Uw inschrijving moet voor maandag 11 april 2022 bij de gemeente binnen te zijn.

Lees verder

Vergoeding voor energiekosten 2022 (energietoeslag)

Veel huishoudens hebben vanwege stijgende energieprijzen moeite met het betalen van de energielasten. Huishoudens met een laag inkomen (op of net boven het sociaal minimum) krijgen in 2022 een extra tegemoetkoming van de rijksoverheid.

De vergoeding voor energiekosten wordt voor ons uitgevoerd door de gemeente Noardeast-Fryslân. Op dit moment zijn we samen met de gemeente Noardeast-Fryslân bezig met de voorbereidingen voor het uitbetalen. Zij zullen de uitbetaling namens de gemeente Schiermonnikoog verzorgen.

Lees verder