donderdag 21 april 2022

Ien op trije ferpleechkundigen hie ferline jier lêst fan seksueel ûnwinske gedrach

It Nijs
Ien op trije ferpleechkundigen hie ferline jier lêst fan seksueel ûnwinske gedrach
Goed in tredde fan de ferpleechkundigen dy't op mbû-nivo oplaat binne, hie ferline jier te krijen mei ûnwinske seksueel omtinken fan pasjinten. Dat konkludearje it CBS en TNO nei ûndersyk.
Lees verder

Frysk is in iepen doar, smyt dy net sels ticht
Skôging troch Fedde Dijkstra 'Mei alle digitale helpmiddels hoecht twataligens gjin probleem te wêzen.' Het Fries verdient een serieuze plaats in deze provincie, ook in de media en in het
Lees verder

Waarpraatsje: Mear wyn
DE JOUWER – Nei in ritich begjin fan 'e gêrsmoanne, tilt it no wer op fan 'e moaie dagen. It bliuwt foarearst kreas, mar der komt wol mear wyn. Woansdeitenacht
Lees verder

Opfrysker
Lees verder

Hoe seist dat no yn it Frysk?
Lees verder

Cd-presintaasje Klatwerk3 yn De Wier Koarnjum op sneontejûn 23 april
It trio Klatwerk3 hat langer in fêst plak yn de Nederlânske jazz. De trije bandleden hawwe har talein op 'the art of the trio'. De Nederlânske jazzparse skriuwt dêroer dat
Lees verder

Bonusôflevering podcast 'Baba' oer de oarloch yn Oekraïne
It is tongersdeitemoarn 24 febrewaris 2022. Willem Voogd wurdt wekker en docht wat er de lêste tiid hieltyd docht: hy pakt syn telefoan om te sjen oft wêr't er bang
Lees verder

Waarpraatsje: Noch in pear dagen myld
DE JOUWER – It wie tongersdei wer in dei mei in soad sinne, mar der wie wol wat mear hege bewolking en der stie ek in flink stik wyn. It
Lees verder