donderdag 7 april 2022

Iepen brief Noard-Fryske organisaasjes: Fryske les moat better

It Nijs
Iepen brief Noard-Fryske organisaasjes: Fryske les moat better
It skip sinkt en it regear poetst de reling. Sa beskriuwe fjouwer Noard-Fryske organisaasjes it belied fan de oerheid fan de dielsteat Sleeswyk-Holstein as it om de Fryske les giet.
Lees verder

Hoe seist dat no yn it Frysk?
Lees verder

Mear gebrûk fan stienkoal troch fuortfallen Russysk gas
Ferskate Europeeske lannen gripe mei it fuortfallen fan Russysk gas werom nei de meast fersmoargjende brânje dy't der is, nammentlik stienkoal. It opbetterjen nei de koroanakrisis en de hege...
Lees verder

Trije doarpen yn it spier foar bioferskaat
Yn Tsjerkwert, Burgwert en Kimswert plantsje frijwilligers mear as 1500 planten foar de flinters en de bijen om it bioferskaat op te helpen. Dat is in ûnderdiel fan it projekt
Lees verder

Kultuerfûns Fryslân ynvestearret mei goed 136.000 euro yn 47 kultuerprojekten
It Prins Bernhard Kultuerfûns Fryslân hat yn it earste fearnsjier fan 2022 oan 48 kultuerprojekten in finansjele bydrage tasein. It giet om in bedrach fan yn totaal 136.700 euro. It
Lees verder

Waarpraatsje: Tongersdei in soad wyn
DE JOUWER – It waar is bot fan slach en dat bliuwt yn elts gefal noch in pear dagen sa. Woansdeitenacht is de loft berûn en it reint sa út
Lees verder

FNP: VVD-Steatelid Poal sit efter sabeare nijs
De FNP hat buorkundich makke dat ien út namme fan de partij op Twitter ûnsin ferspraat hat. Neffens de Ljouwerter Krante is de kweadogger VVD-Steatelid Durk Poal. FNP-fraksjefoarsitter Sijbe Knol
Lees verder

Hoe seist dat no yn it Frysk?
Lees verder