zaterdag 23 april 2022

Oerheid wol slachtoffers ierdskokskea Grinslân minder jild jaan

It Nijs
Oerheid wol slachtoffers ierdskokskea Grinslân minder jild jaan
De Grinslanners mei skea oan 'e huzinge troch ierdskokken moatte tenei minder jild krije. Dat seit it IMG, it bestjoersorgaan dat de fergoeding foar de slachtoffers op 'e noed hat.
Lees verder

In nijsgjirrich kongres
Ferslach Werom  ferbrekst dy sa gau, as in oar dy net fuortendaliks ferstiet? Dat wie ien fan de ûnderwerpen dy't tongersdei 21 april oan 'e oarder kamen op it sympoasium
Lees verder

Hoe seist dat no yn it Frysk?
Lees verder

Wrâldpremjêre 'Tolworld' belibbet slagge earste jûn yn Ljouwert
It loftspektakel fan it Flaamske selskip Theater Tol waard goed ûntfongen yn Ljouwert. Op tongersdeitejûn luts it evenemint sa'n 15.000 besikers nei de Prinsetún en de Noardersingel. Artistyk...
Lees verder

Alexandra Engelfriet ûntfangt Van Achterberghpriis 2022
De Stichting Van Achterbergh-Domhof rikt de Van Achterberghpriis dit jier út oan keunstneresse Alexandra Engelfriet (1959). Twajierliks wurdt de priis, besteande út in bedrach fan € 15.000, takend...
Lees verder

Fyftjin IMF-subsydzjes nei Súdwest-Fryslân
Fia it Iepen Mienskipsfûns (IMF) jout de provinsje Fryslân yn de earste omgong 2022 oan fyftjin inisjativen yn de regio Súdwest-Fryslân subsydzje. De inisjativen komme allegear út de mienskip en
Lees verder

Waarpraatsje: Wykein noch myld
DE JOUWER – It waar wie freed better as earst tocht waard. De sinne wie der goed by. Yn it wykein bliuwt it noch myld en drûch. Freedtenacht wikselje bewolking
Lees verder

Opfrysker
Lees verder