vrijdag 13 mei 2022

Omrop Fryslân: De natuer docht it wurk by 'regenerative lânbou'

Omrop Fryslân
De natuer docht it wurk by 'regenerative lânbou'
Net gongber buorkje, biologysk of natûrynklusyf, mar regeneratyf. Dat is wat CO2L Farming, in groep adviseurs werûnder in pear út Fryslân, útdraacht.
Lês mear oer: De natuer docht it wurk by 'regenerative lânbou'.
Lees verder

Weidum hat in nije, twaddehânsk brêge oer De Swette krigen
De âlde brêge wie oan ferfanging ta en de nije brêge is sirkulêr boud.
Lês mear oer: Weidum hat in nije, twaddehânsk brêge oer De Swette krigen.
Lees verder

"Unferdraachlike" grêfskeining en dieverij op tsjerkhôf fan Swichum
It koper fan de tongerlieders is stellen, mar folle slimmer fynt de tsjerke dat in brûnzen grêfmonumint meinaam is.
Lês mear oer: "Unferdraachlike" grêfskeining en dieverij op tsjerkhôf fan Swichum.
Lees verder

Frachtskip ramt boatsjes en stegers yn Ljouwerter wenwyk
It skip, dat freedtemoarn betiid út Burgum wei fear, hat ferskate stegers en boatsjes fernield.
Lês mear oer: Frachtskip ramt boatsjes en stegers yn Ljouwerter wenwyk.
Lees verder

De toan fan Nelleke IJssennagger: "Himel en ierde"
"Nei yn 27 kollums mear as in healjier myn toan hearre litte te kinnen, is it tiid dat der wer in nije toan komt, in oar lûd."
Lês mear oer: De toan fan Nelleke IJssennagger: "Himel en ierde".
Lees verder

Skipper frachtskip wurdt net goed en ramt stegers yn Ljouwerter wenwyk
De eigener fan it skip seit dat de skipper net goed wurden is.
Lês mear oer: Skipper frachtskip wurdt net goed en ramt stegers yn Ljouwerter wenwyk.
Lees verder

Atelier Natuerlik Fryslân nûget Friezen út de natuer op wearde te skatten
"De minske moat de natuer op wearde skatte, hy wennet der middenyn."
Lês mear oer: Atelier Natuerlik Fryslân nûget Friezen út de natuer op wearde te skatten.
Lees verder