Doorgaan naar hoofdcontent

ensafh: De Hôven, in sinjalemint

ensafh
De Hôven, in sinjalemint
Eeltsje Hettinga, de ferrassende, mar ek omstriden winner fan de Gysbert Japixpriis 2021 foar de fersen dy't er as Dichter fan Fryslân skreaun hat, brocht yn dat selde jier tegearre mei akwarelliste...
Lees verder

De taal trekt zich niets aan van grenzen
Onthullend nieuws toch wel, over een oude bron, las ik in Stemmen op Schrift van meesterstilist en meesterlijk wetenschapper Frits van Oostrom, over de oerzin van de Nederlandse taal, Hebban olla...
Lees verder

Teleks: Skriuwer efter it pseudonym I.M. Bloem bekend
Ein maart waard bekend wa't winner wurden is fan de Simke Kloostermanpriis 2022. It wie I.M. Bloem, in pseudonym. Hjoed kaam ensafh yn it besit fan tige betroubere ynformaasje oer wa't...
Lees verder

Teleks: Steeds minder Nederlanders lezen boek: 'Veel te druk met schrijven boek'
Het is een trend die al jaren gaande is: steeds minder Nederlanders lezen een boek. Een van de belangrijkste redenen: miljoenen mensen zijn veel te druk met het schrijven van een boek. "Boeken lezen...
Lees verder

Teleks: Earste stik yn dossier oer Diet Huber
Op 20 maaie soe de Simke Kloostermanpriis útrikt wurde oan I.E. Bloem foar It neidiel fan 'e twivel, mar dat gie troch omstannichheden net troch. Dy priis is foar oarspronklik Frysktalige...
Lees verder