Doorgaan naar hoofdcontent

ensafh: Poëzij Wobbe Atsma: tekst

ensafh
Poëzij Wobbe Atsma: tekst
      Tekst is fol fan tekens mei lange of koarte halen en soepele streken yn beweging, it is in gearhingjend meganyk dat as in keunstwurk in berop docht op de eagen en it...
Lees verder

Blog Daam de Vries: De wrâld yn in nutedop
Paramaribo strûpt ûnder, yn Pakistan sitte se yn in ûne fan boppe de fyftich graden. Mar de arrogante goederjouske blanke westerske KLM fleant mei lege fleantugen op en del nei witwêrsanne. Omdat...
Lees verder

Liuwe H. Westra – Biografy Tony Feitsma: Ried en striid
De biografy fan Tony Feitsma is net allinnich it ferhaal fan in wittenskipper (dêroer in oare kear wer) mar ek fan in beweger. Dy twa wiene foar har ek wêzentlik ferbûn. Mei de dingen dy't se as...
Lees verder

Blog Willem Tjebbe Oostenbrink: Spinnen en spinnekoppen
Dizze jonge spinnen kommen krekt kieken. k Wiet niet of ze nog op zoek goan noar de moeke of pabbe-spinnen. Hoeveul gevoel der bestijt veur gezinsverbaand ien e spinnekoppen femilie, wiet ik...
Lees verder

Kollum Henk van der Veer: Beerenburg
Foarege week sundachmiddach hew ik bij de presentasy fan Het Beerenburg Evangelie volgens Piter Wilkens weest. Ut boek skreven deur Harry de Jong met fantastise foto's fan Niels Westra wurdde...
Lees verder

Kollum Gerard de Jong: Onrust
De berichys flogen over en weer, in ferskillende app-groepen met frynden en werkrelasys, doe't de prevînsy bekindmaakte dat se foor € 7.2 miljoen 't mes in de aigen begroating sette. De swaarst...
Lees verder

Blog Johan Veenstra: Geen tijd verliezen
Ik hebbe de laeste tied Geen tijd verliezen van Jolande Withuis lezen. Withuis is een bekend biografe. Heur biografie over Juliana uut 2016 was een groot sukses. Vleden jaor kwam Geen tijd verliezen...
Lees verder