Doorgaan naar hoofdcontent

Gemeente Vlieland: Rook- en stookverbod op Vlieland

Gemeente Vlieland
Rook- en stookverbod op Vlieland

Het college heeft in de vergadering van 24 mei 2022 besloten voor de periode van 28 mei 2022 tot 1 oktober 2022 een rookverbod verbod in te stellen voor bossen en natuurterreinen. In bossen of natuurterreinen zoals heide, veengronden en duingebieden is het verboden te roken en, voor zover het de open lucht betreft, brandende of smeulende voorwerpen te laten vallen of te laten liggen. Dit geldt in of binnen een afstand van 30 meter van bossen en natuurgebieden. Overtreding van dit verbod is strafbaar.

Lees verder

Opleggen aanslagen toeristenbelasting uitgesteld
Wegens omstandigheden zijn de aanslagen toeristenbelasting 2021 nog niet opgelegd. De verwachting is dat dit uiterlijk 30 juni 2022 zal gebeuren.
Lees verder

Vlieland zet zich gericht in tegen energie-armoede

Voor veel huishoudens betekenen de stijgende gasprijzen dat de energierekening nog moeilijker te betalen is.

Lees verder