donderdag 23 juni 2022

Hoe seist dat no yn it Frysk?

It Nijs
Hoe seist dat no yn it Frysk?
Lees verder

Vocaal drieluik mei simmeropera Het zwanenkind
Snein 3 july is der yn Ljouwert wer in foarstelling yn it ramt fan Fokaal trijelûk. Dan wurdt de mearke-opera 'Het zwanenkind' fan Rixt van der Kooij songen en spile.
Lees verder

Lansearring moanneraket NASA net foar ein simmer
Ofrûne sneon is NASA begûn mei in nije generale repetysje foar de earste lansearring fan syn nije moanneraket. In earder besykjen om sa'n oefening ta in goed ein te bringen,
Lees verder

Fulkaan kundiget earste dosinten Fulkaan Simmer Akademy 2022 oan
De jierlikse Simmer Akademy fan Fryske talintûntwikkelder Fulkaan stiet folop yn 'e stegers. Mei oansprekkende dosinten as de Fryske sjongeres en sjonglearares Janneke Brakels (û.o. bekend as...
Lees verder

Nijsgjirrige leafdesskiednis út de 19de iuw
Jan Dirk Wassenaar, dy't yn 1999 promovearre op it proefskrift Noordmans in Friesland. Bijdrage tot de biografie van een kerkvader oer de teolooch dr. Oepke Noordmans (Easterein 1871-Lunteren 1956),...
Lees verder

Feie Fonyk: De gefaren fan it ploflûd 'p'
Kollum By it praten binne guon lûden gefaarliker as oare. Dêr is by alle covidynstruksje te min omtinken foar. Wês derom foarsichtich by de 'p' yn it wurd 'koroanagryp'. Us
Lees verder

Waarpraatsje: Kâns op tonger
DE JOUWER – It wie tongersdei in strieljende en hiel waarme dei mei temperaturen tusken 25 en 30 graden. Freed wurdt it minder waarm en der kinne flinke (tonger)buien falle.
Lees verder

Nije learmetoade foar it Frysk fan Sealterlân presintearre
Tongersdei is yn it Sealterfryske doarp Skäddel in nije learmetoade foar it Frysk presintearre. It giet fansels om de fariant fan it Frysk dy't dêr hiem is, it Sealterfrysk. De
Lees verder