maandag 18 juli 2022

28e Ynterfrysk Kongres fan 15 o/m 17 septimber yn Ljouwert en Dokkum

It Nijs
28e Ynterfrysk Kongres fan 15 o/m 17 septimber yn Ljouwert en Dokkum
Fan 15 oant en mei 17 septimber 2022 wurdt yn Ljouwert en Dokkum it 28e Ynterfrysk Kongres holden. It tema is: 'De Ferbinende Ekonomy fan de Fryslannen troch de iuwen
Lees verder

Strukturele help nei koroana troch projekten út mienskip
Fryslân wurdt mei goed 4,5 miljoen euro holpen om de skea as gefolch fan koroanamaatregels te kompensearjen. It jild wurdt ferdield oer goed 20 projekten út de Fryske mienskip. De
Lees verder

Doede Wiersma: De Tsien Wurden net mear fan dizze tiid?
Oertinking Maarten 't Hart skreau yn 'e Ljouwerter krante fan 30 septimber 2000 dat de Tsien Wurden net mear fan dizze tiid binne. Is dat sa? Begin sechtiger jierren lies
Lees verder

Arnisa Zeqo nije direkteur Keunsthûs SYB
It bestjoer fan Keunsthûs SYB yn Beetstersweach lit witte dat Arnisa Zeqo op 1 july 2022 as direkteur oansteld is. Arnisa Zeqo is kurator, skriuwer en edukator, fêstige yn Amsterdam.
Lees verder

James Webb-romteteleskoop makket earste foto fan Jupiter
De nije James Webb-romteteleskoop hat hierskerpe bylden makke út de fierste úthoeken fan it waarnimbere universum. De teleskoop kin ek skerpstelle op objekten dy't tichterby binne. De...
Lees verder

Kuierje oer It Eilân
Fan it Fryske Gea Op it rântsje fan de Alde Feanen leit It Eilân. Troch de iuwen hinne hawwe dêr minsken wenne. Hoe't dat wie op sa'n ôfhandich plak, kin de
Lees verder

Waarpraatsje: hjitte dagen kommendewei
Fannacht bliuwt it drûch en sakket de temperatuer nei sa'n 14°. De sudewyn is matich. Moarn krije we in sinnige dei mei ek wer in matige sudewyn. Middeis kin de
Lees verder

Taastber Skylge
Boppe op de top fan Kaapsduin op West, it heechste Skylger útsjochpunt, leit sûnt 2021 in bysûndere brûnzen makette. Dy is spesjaal makke foar minsken dy't net of min sjen
Lees verder