dinsdag 5 juli 2022

Arranzjemint oangeande Jeanne Bieruma Oosting

It Nijs
Arranzjemint oangeande Jeanne Bieruma Oosting
Moandei 18 july 2022 yn Museum Belvédère en Beetstersweach, mei meiwurking fan Jolande Withuis Fan 't simmer stiet it mearsidich oeuvre van Jeanne Bieruma Oosting (1898-1994) yn ferskate eksposysjes...
Lees verder

Tresoar hat in eigen e-depot
Mei yngong fan 1 july 2022 hat Tresoar yn Ljouwert in eigen e-depot om oerheidsynstellingen – en op termyn ek bedriuwen, ferieningen en partikulieren – mei te fasilitearjen yn it
Lees verder

Passantehaven Trijeweislûs ferbettere
Ein juny is de passantehaven by de Trijeweislûs yn de Lende ferbettere. Der binne driuwende, hegere stegers oan de besteande stegers makke. Der kinne no sawat twa kear safolle boaten
Lees verder

Waarpraatsje: Lekker simmerwaar
DE JOUWER – Moai drûch, sinnich en net al te waarm simmerwaar. In soad minsken fine dat wol noflik. It waar foar tiisdei sjocht der ek alwer goed út. Moandeitenacht
Lees verder

Ingelsk Rykstaal yn Dútslân?
Politisy yn Amsterdam en Brussel hawwe it idee alris spuit foar harren wurkgebiet en de Dútske liberale partij FDP stelt it no foar hiele Dútslân út: it Ingelsk ynfiere as
Lees verder

Itenskrapte wankt troch dykblokkaden
Yn it begjin fan 'e koroanatiid koene de Friezen efkes wenne oan heallege winkels, mar dat wie gau wer dien. No is it op 'e nij sa fier: winkels hawwe
Lees verder

Skielk nei ferwachting te min trijetalige skoallen
It liket derop dat it de provinsje net slagget om foldwaande skoallen derta te bewegen trijetalich te wurden. Dat skriuwt it Frysk Deiblêd. De provinsje hie himsels ta doel steld
Lees verder

Hoe seist dat no yn it Frysk?
Lees verder