zondag 31 juli 2022

De wierheid (gedicht)

It Nijs
De wierheid (gedicht)
'De wierheid' is it nijste gedicht fan Sigrid Kingma as Dichter fan Fryslân. It gedicht is skreaun nei oanlieding fan de patstelling op it stuit yn de stikstofkrisis. De Dichter
Lees verder

Doede Wiersma: As ien dy't frede bringt
Oertinking Teake van der Meer hie in kostlik stikje oer in heit dy't mar net yn 'e sliep komme kin, om't 'it frjemde jonkje' dat by syn dochter is, mar
Lees verder

Heech rapportsifer foar À la campagne
De grutte tentoanstelling yn it Frysk Museum oer de ynfloed fan it Frânske ljocht yn de 19de-iuwske skilderkeunst kamen sa'n 71.000 besikers op ôf. Dy tentoanstelling is no ôfrûn. By
Lees verder

Ljouwerter yntroduksje foar studinten 'LEIP! Week' noch nea sa grut
Foar jongelju dy't yn Ljouwert studearje sille, is de yntroduksjewike 'LEIP! Week 2022' fan Leeuwarden Student City dé manier om it studintelibben fan Ljouwert te ûntdekken. Dat is fan moandei
Lees verder

Spitich
Ynstjoerd Yn 'e krante ('misschien wel de beste') lies ik fan 'e moarn: 'Veroudering omkeerbaar'. In better boadskip kin in mins oan 'e foarjûn fan 'e 85ste jiddei dochs net
Lees verder

Alde oer heech rapportsifer
Lês ek ús berjocht oer dit ûnderwerp.
Lees verder

Amtners skrasse opmerking oer ûnwettige lanningsbaan Skiphol út miljeurapport
Fleanfjild Skiphol yn 'e Noard-Hollânske Haarlimmermar is nei Tata Steel (de heechovens) de grutste útstjitter fan stikstof yn Nederlân. Likegoed hat it bedriuw gjin natoerfergunning en dizze wike hat bliken
Lees verder

Waarpraatsje: foarearst noch net echt fakânsjewaar
Jûn en fannacht is it geregeld wiet. De westlike wyn is matich en op de Iselmar krêftich. It sil fannacht sa'n 17° wurde. Moarn is it earst noch bot skier,
Lees verder