Doorgaan naar hoofdcontent

FNP hat noed oer unifoarme tapassing rekkenriden

FNP
FNP hat noed oer unifoarme tapassing rekkenriden
Neffens berjochten yn de media sil der moarn yn de ministerried praat wurde oer wetjouwing oer it rekkenriden. Der soe yn hiel Nederlân ien unifoarm taryf per kilometer komme moatte, sa stie ek yn it koälysjeakkoard fan Rutte IV. De FNP Steatefraksje hat noed dat soks in soad ynwenners fan Fryslân ûnevenredich hurd reitsje sil.
Lees verder

FNP komt mei petysje tsjin lanlik foarnimmen rekkenriden (bywurke)
De Fryske Nasjonale Partij (FNP), as wurdfierder fan de regio, komt me Groninger Belang en Sterk Lokaal Drenthe mei in petysje tsjin de lanlike ynfiering fan it rekkenriden. Mei de plannen, sa't dy juster oankundige waarden troch it kabinet, wurdt de regio ûnevenredich hurd troffen.
Lees verder