Doorgaan naar hoofdcontent

Geschiedenisles in de natuur

It Fryske Gea
Geschiedenisles in de natuur
Drie succesvolle wapendroppings Het scholenprogramma was gevormd als een geschiedenisles in de natuur, met als onderwerp de wapendroppings in It Ketliker Skar. In dit gebied zijn in 1944 drie succesvolle droppings geweest. Het was toen een uiterst gevaarlijke en spannende onderneming die plaatsvond...
Lees verder

Aftrap ambities provincie Fryslân bij het Mirnser Klif
Donderdag 23 juni deed de provincie een symbolische overdracht van het ambitiedocument voor alle investeringen rond de Friese IJsselmeerkust aan de mienskip. Vertegenwoordiger van de mienskip waren onder meer ondernemer Cor Witteveen van paviljoen 't Mar -waar de overdracht plaats vond- en...
Lees verder

Vrijkaartjes voor film Grutto!
Vanaf de start van het weidevogelbroedseizoen van dit jaar voert It Fryske Gea een publieksactie voor betere bescherming van weidevogels! De campagne 'Geef de grutto een thuis om groot te worden' vraagt extra aandacht voor het leefgebied van weidevogels. De grutto is hierbij boegbeeld: als de...
Lees verder

It Fryske Gea en de stikstofdiscussie
Drie problemen, een gezamenlijke oplossing Hoewel het soms alleen over stikstof lijkt te gaan, zijn er drie problemen die de regering in samenhang wil oplossen: Achteruitgang van natuur/ biodiversiteit (hier is teveel neerslag van stikstof een onderdeel van) Klimaatverandering (bijvoorbeeld het...
Lees verder

Nieuw: wandelexcursies over It Eilân
We verzamelen op de parkeerplaats aan het eind van de Kobbewei in Goëngahuizen. Vanaf hier maken we via de smalle wandelbrug de oversteek naar It Eilân. We maken een mooie, afwisselende wandeling langs bloemrijke graslanden en over dijkjes met aan het eind een mooi uitzicht over het water van de...
Lees verder