zondag 24 juli 2022

Grinzer Museum toant wurk fan Bernadet ten Hove

It Nijs
Grinzer Museum toant wurk fan Bernadet ten Hove
Foar it earst is in solopresintaasje fan de Grinzer keunstneresse Bernadet ten Hove te sjen. Oan 'e hân fan in tweintichtal twa- en trijediminsjonale keunstwurken komt de besiker yn 'e
Lees verder

Apepokken neffens WHO reden foar needstân
In nije goarre giet om en bringt leed en lijen oer de wrâld. It giet om de apepokken, in krupsje dy't pokken op 'e hûd tekenet en dy't de lijer
Lees verder

Doede Wiersma: Seks giet troch it ear
Oertinking As de sfear goed wie, sei ik op kategisaasje wolris: "Seks giet troch it ear!" Dan wachte ik ôf. Nei wat hinne-en-wer praten kamen de jongelju mei de oplossing:
Lees verder

Klimaatprotest by skilderij Botticelli yn museum Uffizi yn Florence
Italiaanske klimaataktivisten hawwe har freed yn Florence fêstlime oan in glêzen wand foar it skilderij 'La Primavera' fan Botticelli. Dat barde yn it Uffizi, ien fan de wichtichste keunstmusea op
Lees verder

Goed 3000 wenten mei Fryske plus duorsumer makke
De Fryske subsydzje ekstra temjittekomming foar wenningeigners provinsje Fryslân, oftewol de Fryske plus, blykt in grut sukses ûnder Fryske wente-eigners. Der is mei-inoar 3,2 miljoen euro – budzjet út it
Lees verder

Nanne Hoekstra: À la campagne droech neat by oan Frysk taallânskip
Skôging Op de lêste dei, ôfrûne snein, rêde ik it noch krekt op en besjoch de eksposysje À la campagne yn it Fries Museum.  Dy wie tige by tige. Sjoch
Lees verder

Alde oer de besunigingsplannen fan de provinsje
Lês ek ús berjocht oer dit ûnderwerp.
Lees verder

Besjoch it foarfilmke fan 'Grutte Pier'
Op 27 oktober 2022 komt de film Grutte Pier fan Steven de Jong Films út yn de bioskoop. De foarfilm is no te sjen op YouTube. Beskriuwing fan de produsint:
Lees verder