dinsdag 26 juli 2022

Waarpraatsje: Waarme nacht, dêrnei frisser

It Nijs
Waarpraatsje: Waarme nacht, dêrnei frisser
Jûn en fannacht is der net folle bewolking en it waait hast net. Der is in lytse kâns op in bui. It kin mei 19° wol in waarme nacht wurde.
Lees verder

Ynternasjonale Dei om Ferdrinking tefoaren te kommen
Yn Nederlân rêde wy ús wol. Ast hjir yn in mar of rivier falst, dan swimst meastentiids gewoan nei de kant. Simmerdeis is rekreatyf swimmen ien fan de favorytste beuzichheden.
Lees verder

Keramykmuseum Prinsessehof lansearret itensiedersboek 'Kunst en Koken'
Ein septimber komt Keramykmuseum Prinsessehof mei in primeur: it museum bringt in itensiedersboek út mei bysûndere resepten dy't nasjonaal en ynternasjonaal bekende sjef-koks, kulinêr skriuwers, bakkers en oare besiele itenleafhawwers
Lees verder

Universiteiten roppe bûtenlânske keamerleaze studinten op om net te kommen
Ferskate universiteiten roppe ynternasjonale studinten op om net nei Nederlân te kommen as se foar it nije stúdzjejier gjin keamer fûn ha. De Frije Universiteit en de Universiteit fan Amsterdam
Lees verder

Opfrysker
Lees verder

Hoe seist dat no yn it Frysk?
Lees verder

Briefkje oer taal (23)
Jan Breimer reagearret op de brief fan Ed Knotter (sjoch Briefkje oer taal (22) | It Nijs) Bêste Ed, De ferhâlding sprektaal – skriuwtaal dy't ferline wike te praat kaam,
Lees verder

Fytspontsjes oer Tsjonger en Lende nei oanpassingen wer yn gebrûk
Yn maart en april wiene der twa ynsidinten by it pontsje oer de Tsjonger tusken Aldlemmer en Rotstergaast en it pontsje oer de Lende tusken Aldetrine en Aldemerk. De gemeenten
Lees verder