vrijdag 23 september 2022

ensafh: Teleks: Strijden voor een boerentaal – besprek biogafy Tony Feitsma

ensafh
Teleks: Strijden voor een boerentaal – besprek biogafy Tony Feitsma

Het was even schrikken, toen Liuwe H. Westra's biografie van de hoogleraar Fries Tony Feitsma (1922-2009) op mijn leestafel dreunde: Pionier foar it Frysk telt 720 pagina's. En dat in het Fries, een taal waarover in het boek zelf enkele malen wordt verteld dat het ook voor moedertaalsprekers altijd lastiger te lezen is dan het Nederlands – simpelweg door gebrek aan oefening.

Maar Pionier foar it Frysk is een boek om in één adem uit te lezen. De biograaf Westra heeft de onderste steen bovengebracht om een beeld te scheppen van een dwarse, eigenzinnige, zeer geleerde, idealistische vrouw.

Westra verklaart veel van Feitsma's leven en loopbaan uit die achtergrond.… Lês fierder

Lees verder

Mingd nijs (2): jild en suertsjes

It Skriuwersboun wol mear jild foar de Fryske literatuer. Moai sa, ik wol ek wol mear jild hawwe. Lykwols, as jo dit stik goed lêze, dan falt dizze passaazje op:
Mear ynset fan ynstituten lykas Tresoar en de Fryske Akademy foar de Fryske literatuer, wat ek ynhâldt: mear praktyske stipe foar it Skriuwersbûn troch Tresoar.
Provinsjale erkenning foar de wichtige funksje fan it Skriuwersbûn as belangebehertiger fan skriuwers en oersetters. Om dy taak ek op langere termyn ferfolje te kinnen is in ferheging fan it jierliks subsydzje needsaaklik.
It Bûn slacht himsels dus net oer, wat it freegjen om jild en stipe oanbelanget.… Lês fierder

Lees verder

'Heliand in 't Stellingwarfs' prissenteerd in 'De Nieuwe Kolk' in Assen

Et wereldberoemde epos Heliand was onderwarp van mar liefst drie lezings op de grote Mannefestaosie Nedersaksische literetuur en tael op 16 september. Iene was van dr. Ingrid Rembold van de Universiteit van Manchester, specialist Middelieuwse geschiedenis. Zi'j publiceerder eerder over de verovering en kristianisering oftewel 'kerstening' van de Saksische wereld in de negende ieuw, deur Karel de Grote en zien zeune en opvolger Lodewiek de Vrome.

Et heldendicht Heliand vertelt over leven en starven van Jiezus Kristus. Dat is om de Saksische bevolking van die tied de kristelike leer beter aksepteren te laoten en om die daor vervolgens ok meer gedreven naor leven te laoten.… Lês fierder

Lees verder

Teleks: Er zijn eindelijk regels opgesteld voor de Gysbert Japicxpriis

Gedeputeerde Staten heeft een nieuw reglement voor provinciale prijzen vastgesteld. Daarmee zijn er ook eindelijk vastgelegde regels voor de Gysbert Japicxpriis, die het sinds 2015 zonder deed.

Een van de regels voor de Japicxpriis, de belangrijkste literaire prijs van Fryslân, is dat in elk geval één van de leden van de jury uit het literaire veld moet komen. Dat maakte gedeputeerde Sietske Poepjes dinsdag bekend. Nominaties voor juryleden kunnen ingediend worden bij Gedeputeerde Staten. Die gaat uiteindelijk over de benoeming.

Lês fierder by it Friesch DagbladLês fierder

Lees verder

Teleks: Twadde moannegedicht Fedde Dijkstra op RIXT – Que sera

 

 

Fedde Dijkstra is moannedichter fan septimber 2022 by RIXT, Que sera is syn twadde moannegedicht.

que sera

de trilhierkes
op myn glêzen lichem
ferriede: der komt wat oan
it lit him net ferbidde

Lês en sjoch fierder by RIXTLês fierder

Lees verder

Aginda 15-10-2022: Presintaasje Mika-eagen fan Carla van der Zwaag

Lês fierder

Lees verder